zaterdag 26 juni 2021

Viroloog Marc Van Ranst over invloed van van PFOS op verloop COVID-19

Het water waar wij kajakvaren... Er zit tot 110 keer teveel PFOS (perfluoroctaansulfonaten)  in onze waterlopen zegt de Vlaamse Milieumaatschappij vandaag (eind juni 2021). 

PFOS blijkt dus een veel groter probleem te zijn dan vermoed werd. Teveel verantwoordelijken hebben al te lang weggekeken van dit probleem.
Een recente (en beperkte) studie uit China toont aan dat mensen met een COVID-19 infectie (onafhankelijk van leeftijd, geslacht, comorbiditeiten en BMI) een verhoogde urinaire excretie van PFOS vertoonden.
Misschien is vervuiling met "forever chemicals" zoals PFOS één van de redenen waarom ons land (en een aantal andere sterk vervuilde landen/regio's) erg getroffen werd door COVID-19. Veel meer onderzoek is nodig om dit te bevestigen, maar denken dat we kunnen blijven vervuilen zonder dat dit gevolgen heeft voor onze gezondheid was en is een duurbetaalde illusie.
Het kankerverwekkende PFOS wordt in heel West-Europa in het oppervlaktewater aangetroffen; België, Frankrijk, Nederland, Duitsland...

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten