Zoeken in deze blog

dinsdag 7 juli 2015

Beneden-Zeeschelde - Verboden? Toegelaten? Onduidelijkheid troef.

Deelnemers aan de IJsberentocht vertrekken
aan het strand van Sint-Anneke op Linkeroever
en varen de Beneden-Zeeschelde op in de richting van Niel.

Kajakvaarder Paul Nollen was het niet eens met de inhoud van het artikel hieronder. Het bevat de tekst zoals eerder online door 'Promotie Binnenvaart 
Vlaanderen' (PBV) gepubliceerd.

Samengevat.
Het is verboden met de kajak te varen op:
  1. het “Kanaal Gent - Terneuzen”;
  2. de “Beneden-Zeeschelde” (deel der Zeeschelde afwaarts Burcht);
  3. de binnenarmen der waterwegen zoals op de “Rijen in Brugge”, de “Afleiding der Nete in Lier”;
  4. bepaalde gedeelten in Gent;
  5. de zeehavens.
Echter...
In 2012 had Paul Nollen aan de F.O.D. Mobiliteit een brief geschreven met de vraag om meer informatie over het vaarverbod op de Beneden-Schelde. Men deelde hem mee dat het vaarverbod alleen sloeg op de vaargeul. Het brede deel waar zee- en andere schepen mét motor varen. Uit die vaargeul moeten alle door spierkracht bewogen vaartuigen wegblijven. Met de kajak mocht je, aldus de uitleg van de F.O.D. Mobiliteit, wél buiten de vaargeul op de Beneden-Zeeschelde varen.

Nadat hij mijn artikel van 3 juli las, contacteerde Paul Nollen de 'Promotie Binnenvaart Vlaanderen' met de vraag of de reglementen sinds 2012 veranderd waren, en hij confronteerde de PBV met de uitleg van F.O.D. Mobiliteit. Hij ontving van de PBV volgende uitleg:

"Geachte,
Theoretisch gezien heeft u gelijk. Maar gezien de karakteristieken van deze stroom, zoals hoge stroomsnelheden, het ontbreken van nevenvaargeulen op verschillende plaatsen, droogvallende strekdammen bij laagwater hebben we uit oogpunt van veiligheid de tekst aldus opgesteld. Voor wie niet echt plaatselijk met deze stroom bekend is, wordt het afgeraden om met een kajak of dergelijke er op te gaan varen. Echt ervaren kajakkers zouden dit eventueel op sommige delen kunnen wagen, maar het is zeker een afrader.

Anders gesteld, door het ontbreken van nevenvaargeulen is het dan eigenlijk weer verboden om er te varen met een kajak of dergelijke, dus er werd niets gewijzigd aan de regelgeving. Voor een juiste interpretatie en toepassing van de regelgeving dient men de geëigende vaarkaart van het gebied er bij te nemen.

Wij hopen u hiermee van dienst te zijn geweest.
Met vriendelijke groeten / Best regards
Véronique Sterkens
Promotie Binnenvaart Vlaanderen V.Z.W."

Verboden dus?
Zo eenvoudig is het nu ook weer niet.

Paul Nollen verwijst als voorbeeld terecht naar een online publicatie van bekend kajakvaarder Hans Van der Borcht. Het artikel en de foto's tonen hoe een betrekkelijk grote groep kajakvaarders aan het strand van Sint-Anneke op Linkerpever het water opgaan en stroomopwaarts varen. Zie https://sites.google.com/site/hansvanderborght/zondag31augustus%3Aantwerpen-waasmunster .

Ander bekend voorbeeld is mijn eigen publicatie op deze blog over de jaarlijkse door de kajakclub van Niel gehouden IJsberentocht die eveneens haar start kent aan Antwerpen Linkeroever. Zie links in de marge het label IJsberentocht voor tekst en foto's.

Tja... Het mag niet, het is verboden, maar het mag wel mits vooraf toelating te vragen (aan wie?) en het wordt gedaan: met de kajak varen op de Beneden-Zeeschelde.

De club van Niel, zo kon ik in januari vaststellen, had in ieder geval politiebegeleiding gevraagd en gekregen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten